Zarząd

W dniu 19 kwietnia 2017 r. Pan Błażej Wojnicz złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Polskiego Holdingu Obronnego sp. z o.o. uchwałą z dnia 10 maja 2017 r. powołała na stanowisko Członka Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pana Dominika Sawickiego.