Inspektor/Specjalista ds. Struktur Finansowania

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Inspektor/Specjalista ds. Struktur Finansowania 

w Biurze Księgowo-Finansowym

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiadała m.in. za:

 • Udział w pozyskiwaniu środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki;
 • Prowadzenie z bankami negocjacji dotyczących warunków umów kredytowych;
 • Opiniowanie bankowych ofert i umów kredytowych;
 • Stosowanie metod i narzędzi inżynierii finansowej w pozyskiwaniu źródeł finansowania;
 • Koordynację wykorzystania limitów kredytowych udzielonych przez banki na rzecz Spółki ;
 • Realizację zleceń komórek handlowych Firmy dotyczących wystawianych przez banki instrumentów finansowych  w ciężar zawartych umów;
 • Współpracę z komórkami handlowymi w zakresie wyboru określonych struktur finansowania zawieranych kontraktów, opiniowanie projektów umów w części dotyczących struktur finansowania;
 • Sporządzanie na potrzeby Zarządu Spółki analiz wybranych zagadnień z zakresu działalności Działu Struktur Finansowania.
 • Opracowywanie strategii zabezpieczających przed ryzykiem kursowym;

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane w zakresie nauk ekonomicznych – ekonomia, finanse, bankowość );
 • znajomości produktów i usług bankowych z obszaru trade finance oraz project finance;
 • znajomości języka angielskiego.

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).