Struktura własności

Najwięksi udziałowcy oraz ich udział w kapitale Spółki:

Skarb Państwa                                    84,09 %

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.    15,75 %

Pozostali udziałowcy                          0,16 %