Specjalista ds. Płynności i Windykacji  

Poszukujemy kandydatów na stanowisko

Inspektor/Specjalista ds. Płynności i Windykacji  

w Biurze Księgowo-Finansowym

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiadała m.in. za:

 • Przygotowywanie i akceptacja płatności zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami,
 • Przygotowywanie dokumentów płatniczych w ramach cesji, akredytyw, gwarancji, przekazów,
 • Weryfikacja wezwań do zapłaty,
 • Przygotowywanie cyklicznych raportów płynności, sporządzanie protokołów Cash-flow,
 • Rachunki bankowe i karty kredytowe Spółki – operacyjnie
 • Przygotowywanie zestawień wykorzystania kredytów i terminów obowiązywania linii kredytowych.
 • Prowadzenie rejestru weksli
 • Udział w działaniach windykacyjnych dla przeterminowanych należności we współpracy z Biurem Prawnym, firmą windykacyjną, Krajowym Rejestrem Długów oraz innymi jednostkami zewnętrznymi
 • Stały monitoring należności przydzielonych Kontrahentów PHO, w tym dbałość o wynik złych długów, wyjaśnianie niezgodności dotyczących sald, ustalanie kompensat, negocjacje w przedmiocie zawierania ugód oraz ustalanie harmonogramów spłat i kontrola ich prawidłowej realizacji
 • Monitoring należności w oparciu o dane wygenerowane z programu SAP i tworzenie zestawień bieżących należności i zobowiązań na potrzeby Zespołu i przełożonych
 • Przygotowanie i analiza raportów wiekowania należności i zobowiązań na potrzeby Biura Finansowo-Księgowego
 • Bieżąca analiza sald przydzielonych Klientów pod względem konieczności zawiązania odpisów, decyzji o spisaniu wierzytelności w straty/zyski PHO, przeksięgowaniu należności na konta sądowe, w tym przygotowywanie odpowiednich wniosków
 • Bieżąca analiza przepisów windykacyjnych oraz zmian w prawie podatkowym osób fizycznych, ubezpieczeniowym oraz innych przepisach związanych z przedmiotem działania Zespołu.
 • Współpraca z przedstawicielami firm doradczych w zakresie przedmiotu obowiązków i odpowiedzialności
 • Sporządzanie not odsetkowych od należności przeterminowanych na podstawie raportów wygenerowanych z programu SAP

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane w zakresie nauk ekonomicznych – ekonomia, finanse, bankowość );
 • znajomości instrumentów z zakresu windykacji
 • znajomości modułu księgowego SAP;