Przetarg na dostawę odzieży

Polski Holding Obronny sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę odzieży dla pracowników ochrony

1. ZAMAWIAJĄCY

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Fort Wola 22, 01-258 Warszawa, KRS 0000027151, NIP 5270104539, REGON 000031874.

Informacje o Polskim Holdingu Obronnym znajdują się na stronie: http://www.pho.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży dla pracowników ochrony.

Szczegółowy opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia został określony SWZ stanowiącym Załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji: niezwłocznie po podpisaniu Umowy, dostawy realizowane do dn. 31.12.2018 r.

4. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

4.1.Termin składania ofert upływa dn. 14.12.2018 r. o godz. 16:00.

4.2.Oferty należy przesłać na następujący adres e-mail: agnieszka.bieganowska@pho.pl

 

Załączniki:

1 .  Specyfikacja Warunków Zamówienia:
a. SWZ Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
b. SWZ Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferent
c. SWZ Załącznik nr 3 – Formularz oferty
d. SWZ Załącznik nr 4 – Projekt Umowy