OCHRONA

Polski Holding Obronny realizuje usługi bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego osób i mienia na podstawie koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr L-0186/14.