O nas

O nas

O polskim holdingu obronnym

Do 2 października 2014 r. Polski Holding Obronny był grupą kapitałową obejmującą prawie 20 spółek polskiego przemysłu obronnego i największym producentem i dostawcą uzbrojenia w Polsce oraz jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Pod marką Polskiego Holdingu Obronnego działało ponad 20 firm sektora obronnego w Polsce i za granicą.

2 października 2014r. w obecności ministra skarbu Prezesi Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Polskiego Holdingu Obronnego podpisali Porozumienie, które określiło zasady przejęcia akcji i udziałów spółek z grupy kapitałowej PHO przez PGZ.

15 października 2014r. nastąpiło podpisanie umowy subskrypcyjnej pomiędzy Polskim Holdingiem Obronnym oraz Polską Grupą Zbrojeniową. W myśl tej umowy PHO wniósł akcje i udziały 8 spółek do PGZ. Są to akcje spółek: MESKO SA, PCO SA, PIT – RADWAR SA, Zakładów Mechanicznych „Bumar – Łabędy” SA, Stomil Poznań SA oraz udziały spółek: CENZIN sp. z o.o., CENREX Sp. z o.o. i OBRUM sp. z o.o.

Jednocześnie Polski Holding Obronny objął udziały w podwyższonym kapitale Polskiej Grupy Zbrojeniowej w wysokości ok. 40%.

Skarb Państwa ARP
Polski Holding Obronny

Polski Holding Obronny w Polsce

Polski Holding Obronny jest głównym partnerem polskich sił zbrojnych w ich modernizacji, realizując niemal połowę dostaw uzbrojenia pochodzącego z Polski dla Ministerstwa Obrony Narodowej.

Prowadzimy również programy o strategicznym znaczeniu dla wytworzenia nowych zdolności przez polską armię, wśród nich program narodowego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, koncepcja nowego pojazdu pancernego, program Żołnierz Przyszłości – system indywidualnego wyposażenia i projekty związane z amunicją precyzyjnego rażenia.

Polski Holding Obronny zatrudnia ponad 9000 pracowników w zakładach produkcyjnych, zlokalizowanych w różnych częściach Polski.

2013 r.

Historia

Początki Polskiego Holdingu Obronnego sięgają 20-lecia międzywojennego, kiedy to założono Centralny Okręg Przemysłowy (COP), z tego okresu pochodzą najstarsze zakłady Polskiego Holdingu Obronnego. Jednak najstarszą firmą należącą do Polskiego Holdingu Obronnego jest bydgoska Belma, która została założona w 1868 roku.

Kolejne zakłady powstały w latach:

 • Mesko - 1922
 • FB Radom - 1922
 • PIT (obecnie PIT-RADWAR S.A.) - 1934
 • Dezamet - 1939
 • Powstaje RADWAR (obecnie PIT-RADWAR S.A.) - 1954

2013 r.

1868

Powstaje bydgoska belma

20-lecie międzywojenne

Założenie cop (centralnego okręgu przemysłowego)

1922

Powstaje Mesko i FB Radom

1934

PIT (OBECNIE BUMAR ELEKTRONIKA S.A.)

1939

Powstaje dezamet

1954

POWSTAJE RADWAR (OBECNIE BUMAR ELEKTRONIKA S.A.)

2013

polski holding obronny

Nasze Wartości

 • Dobro Klienta
  najważniejsza wartość
  Polskiego Holdingu Obronnego

Najważniejszym klientem Polskiego Holdingu Obronnego jest żołnierz, a poprzez to siły zbrojne.

Polski Holding Obronny dąży do zrozumienie potrzeb żołnierza oraz najpełniejszej ich realizacji

Pozostałe wartości, na których opieramy kulturę naszej firmy to:

 • Skuteczność
  nastawienie na cele
  i ich skuteczna realizacja
 • Innowacyjność
  tworzenie nowych,
  wyrobów i rozwiązań
 • Wspołpraca
  wewnątrz i na zawnątrz
  organizacji
 • Zaangażowanie
  codzienna uwaga i koncentracja
  na realizacji interesu klienta i firmy

PHO, 2013 r.

Strategia

Polski Holding Obronny przyjął strategię działania, która jest programem modernizacji i koncentruje się takich zagadnieniach jak:

 • Synergia, czyli korzyści osiągane poprzez współpracę wewnątrz grupy oraz dzielenie się zasobami i pracą
 • Produkt, czyli tworzenie rozwiązań technicznych i systemów o wysokiej jakości
 • Innowacyjność, czyli proces ciągłego doskonalenia technologii oraz wyrobów
 • Klient i jego potrzeby, a także partnerstwo
 • Efektywność, czyli oszczędność, gospodarność w celu uzyskania korzystniejszych cen wyrobów

Oferta

2013 r.

Firmy wchodzące w skład Polskiego Holdingu Obronnego specjalizują się w kompleksowej ofercie produktów i rozwiązań obronnych. Skupione pod znakiem trójkąta z biało-czerwonym polem, spółki Holdingu, oferują niemal każdy rodzaj produktów związanych z obronnością kraju. Są to zarówno systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej, rozpoznania czy dowodzenia. To optoelektronika, ale również ochrona balistyczna, hełmy, kamizelki kuloodporne, maski przeciwgazowe. To broń krótka, karabiny i broń wyborowa. To również sprzęt pancerny, amunicja i rakiety, a także, co bardzo istotne dla nowoczesnej armii, innowacyjne rozwiązania służące wyszkoleniu żołnierzy - trenażery i symulatory.

Holding należy do ścisłej czołówki polskich firm najwięcej inwestujących w prace badawczo-rozwojowe. Firmy patentują najwięcej nowych technologii w Polsce, w ubiegłym roku zajmując drugie miejsce w rankingu Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. W roku 2012 na ten cel wydanych zostało przeszło 200 mln zł, w roku 2013 kwota ta przekroczy 300 mln. Przy przychodach rzędu 3 mld zł oznacza to, że wydatki B+R stanowią 10 procent przychodów firmy. Potencjał badawczy tworzy grupa blisko 1000 konstruktorów i inżynierów, która prowadzi ponad 100 projektów badawczo-rozwojowych, w których współpracujemy z kadrą renomowanych uczelni oraz instytutów badawczych i technicznych w Polsce.  W tym roku Holding uruchamia własny fundusz rozwoju, który umożliwi finansowanie obiecujących technologii i dalszy rozwój kompetencji.

Wyniki finansowe

Polski Holding Obronny uzyskał za rok 2012 przychód ze sprzedaży w wysokości 3,5 mld zł, z czego ponad 600 mln zł pochodziło z eksportu. To najlepszy wynik finansowy w ostatnich pięciu latach. W 2013 roku wynik netto PHO wyniósł 54 mln zł.

Skonsolidowany wynik Polskiego Holdingu Obronnego za 2012 r.( w tys. zł)
Przychody ze sprzedaży 3 546 875
Zysk ze sprzedaży 96 129
EBIT 82 023
Skonsolidowany wynik Polskiego Holdingu Obronnego za 2013 r.( w tys. zł)
Przychody ze sprzedaży 2 300 000
Wynik sprzedaży 50 000
Wynik netto 54 000
   

 

Wsparliśmy

 • Remont czołgu Renault z 1919 roku
 • Koncerty Rock Niepodległości
 • Szwadron Ułanów z Krakowa
 • Orkiestra Symfoniczna z Warszawy
 • Dni Weterana - wspólnie ze Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju

2013 r.