O nas

O nas

Zarząd

Rada Nadzorcza

  • Błażej Wojnicz
  • Bartłomiej Litwińczuk
  • Wojciech Arndt
  • Jakub Zacharjasz

O polskim holdingu obronnym

PHO sp. z o.o. jest spółką z 40 letnim doświadczeniem w branży obronnej oraz w handlu uzbrojeniem i sprzętem wojskowym. Jest największym udziałowcem narodowego koncernu zbrojeniowego - Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Do 2014 r. Polski Holding Obronny (d. Grupa Bumar) był grupą kapitałową łącząca ponad 20 spółek polskiego przemysłu obronnego w Polsce i za granicą, a tym samym największym producentem i dostawcą uzbrojenia w Polsce.

20 spółek należących do PHO w 2014 roku zostało skonsolidowanych pod szyldem powołanej przez rząd RP Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Obecnie PHO jest 35% udziałowcem Polskiej Grupy Zbrojeniowej – narodowego koncernu przemysłu obronnego skupiającego ponad 30 firm i 19 tys. zatrudnionych pracowników.

Struktura własnościowa spółki

 

Udziałowcy Udział w kapitale spółki
Skarb Państwa 84,09 %
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A 15,75 %
Pozostali udziałowcy 0,16 %

Profil

PHO sp. z o.o. jest spółką handlową z ogromnym doświadczeniem w obrocie specjalnym, organizacji produkcji oraz powadzeniu skomplikowanych wieloletnich programów strategicznych z zakresu modernizacji lub dostaw systemów uzbrojenia dla polskiej armii oraz na eksport. Jest największym polskim eksporterem sprzętu wojskowego.

Nasze atuty to umiejętność dostarczania kompleksowych rozwiązań dla wymagających Klientów, orientacja na rezultat, innowacyjność podejścia, skuteczność i precyzja działania. Swoje umiejętności i doświadczenie koncentrujemy na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla naszych Klientów.

PHO to stabilna spółka należąca do systemu bezpieczeństwa państwa polskiego. Jako spółka, której właścicielem jest skarb państwa szczycimy się przejrzystym zarządzaniem i transparentnymi procedurami.

Naszą zaletą jest dobra znajomość polskiego i europejskiego rynku uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

PHO to partner dla bezpieczeństwa. Promujemy nowoczesne technologie w zakresie bezpieczeństwa niemilitarnego. Rozwijamy działalność "homeland security", czyli wszystko to, co odnosi się do bezpieczeństwa, ale wychodzi poza ramy sfery wojskowej.

PHO to profesjonalne i kreatywne środowisko, gdzie wyrosła idea Tarczy Polski i powstawał program polskiego Żołnierza Przyszłości.

Kompetencje

Polski Holding Obronny od 40 lat prowadzi działalność handlową na rynkach zagranicznych. Głównym przedmiotem tej działalności było uzbrojenie polskie, ale również maszyny cywilne, w tym maszyny rolnicze oraz dla przemysłu wydobywczego i kolejowego.

PHO był głównym partnerem MON w modernizacji polskiej armii. Brał aktywny udział w większości programów modernizacyjnych opracowanych przez polski resort obrony jako dostawca rozwiązań i systemów uzbrojenia. Produkcja specjalna stanowiła 95% produkcji Grupy PHO.

PHO pozostaje największym polskim eksporterem sprzętu i uzbrojenia. PHO ma na swoim koncie realizację największych kontraktów eksportowych, m.in. dostawy regimentu czołgów PT-91 do Malezji, zestawów OPL do Indonezji, Gruzji, dostawy wozów technicznych do Indii, wyposażenie fabryk cywilnych, dostawy amunicji, części zamiennych, statków, modernizację sprzętów w tym dział, radarów, symulatorów.

Jednym z największych osiągnięć polskich firm skupionych w Grupie PHO było przeprowadzenie modernizacji sprzętu postradzieckiego, w który wyposażana była polska armia do wymagań operacyjnych NATO. Dzięki temu polskie firmy uzyskały zdolności modernizacyjne i remontowe tego wciąż popularnego na świecie wyposażenia.

Certyfikaty