Kierownictwo

Kierownictwo

Kierownictwo

  • Jerzy Michałkiewicz - Prezes  Bumar Łabędy S.A.
  • Ryszard Kardasz -Prezes Zarządu PIT RADWAR S.A.
  • Waldemar Skowron - Prezes Zarządu Mesko S.A.