Specjalista ds. Struktur Finansowania

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Struktur Finansowania w Biurze Księgowo-Finansowym

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiadała m.in. za:

 • Udział w pozyskiwaniu środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki;
 • Prowadzenie z bankami negocjacji dotyczących warunków umów kredytowych;
 • Opiniowanie bankowych ofert i umów kredytowych;
 • Stosowanie metod i narzędzi inżynierii finansowej w pozyskiwaniu źródeł finansowania;
 • Koordynację wykorzystania limitów kredytowych udzielonych przez banki na rzecz Spółki ;
 • Realizację zleceń komórek handlowych Firmy dotyczących wystawianych przez banki instrumentów finansowych (akredytywy, gwarancje) w ciężar zawartych umów;
 • Współpracę z komórkami handlowymi w zakresie wyboru określonych struktur finansowania zawieranych kontraktów, opiniowanie projektów umów w części dotyczących struktur finansowania;
 • Sporządzanie na potrzeby Zarządu Spółki analiz wybranych zagadnień z zakresu działalności Działu Struktur Finansowania.
 • Opracowywanie strategii zabezpieczających przed ryzykiem kursowym;

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane w zakresie nauk ekonomicznych – ekonomia, finanse, bankowość );
 • min. 1 roku doświadczenia zawodowego w podobnym zakresie;
 • znajomości produktów i usług bankowych z obszaru trade finance oraz project finance, a także metod oceny projektów inwestycyjnych;
 • znajomości języka angielskiego.

 

CV prosimy przesłać na adres: rekrutacja@pho.pl

 

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie pracy i na wykorzystanie ich w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez  PHO sp. z o.o. siedzibą w Warszawie ul Fort Wola 22.Oświadczam, że jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa do poprawiania i dostępu do moich danych osobowych, a także dobrowolności ich podania.”