Ekspert ds. Bezpieczeństwa

Ekspert ds. Bezpieczeństwa
Miejsce pracy: REGION CENTRALNY


Najważniejsze zadania:

Organizacja, zarządzanie i nadzór nad systemami ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie.

Wymagania:

 • obywatelstwo polskie
 • niekaralność
 • wykształcenie minimum średnie
 • odpowiedzialność oraz obowiązkowość
 • zaangażowanie oraz odporność na stres
 • uczciwość i lojalność
 • spostrzegawczość i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji

Uprawnienia i umiejętności:

 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony,( PZT mile widziane)
 • doświadczenie w organizowaniu systemów ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie
 • doświadczenie w zarządzaniu ochroną fizyczną w obiektach
 • doświadczenie w rekrutacji i zarządzaniu zespołami pracowników ochrony
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony osób i mienia
 • znajomość obsługi komputera i aplikacji mobilnych związanych z bezpieczeństwem
 • dopuszczenie do pracy z bronią obiektową
 • znajomość technicznych systemów ochrony osób i mienia
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość języka angielskiego (mile widziana)

Zapewniamy:

 • wysokie standardy etyczne i zawodowe
 • godne wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • profesjonalną atmosferę i środowisko pracy
 • perspektywę rozwoju zawodowego
 • możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji