Certyfikaty / Koncesje / Świadectwa

Polski Holding Obronny sp. z o.o. posiada następujące certyfikaty, koncesje i świadectwa:

  • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015 i AQAP 2110: 2016.
  • Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej – NCAGE 0250H.
  • Koncesja nr B-123/2003 na obrót specjalny, udzielona przez MSWiA.
  • Certyfikat Systemu Zarządzania, Wewnętrzny System Kontroli nr W-32/10/2016.
  • Zgoda Ministra Obrony Narodowej na przetwarzanie i przechowywanie  informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” z dnia 28.04.2016 r.
  • Koncesja Nr L-0186/14 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.
  • Koncesja OPC/97113A/3/W/OWA/2013/RK na obrót paliwami ciekłymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

ISO_2018 AQAP_2018_PL Entety Code NATO_2018