Certyfikaty / Koncesje / Świadectwa

Polski Holding Obronny sp. z o.o. posiada następujące certyfikaty, koncesje i świadectwa:

  • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2008 i AQAP 2120: 2009;
  • Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej – NCAGE 0250H;
  • Koncesja nr B-123/2003 na obrót specjalny, udzielona przez MSWiA;
  • Certyfikat Systemu Zarządzania, Wewnętrzny System Kontroli nr W-32/10/2016;
  • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia do klauzuli „tajne” Nr 5/I-38/T/WIII/2009, wydane przez SKW;
  • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia do klauzuli „NATO SECRET” Nr 2/I-4/NS/WIII/2009, wydane przez SKW;
  • Koncesja Nr L-0186/14 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.
  • Koncesja OPC/97113A/3/W/OWA/2013/RK na obrót paliwami ciekłymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

AQAP_2120_2009_2018

 

ISO_9001_2018