Sprzedaż torów kolejowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Postępowanie nr TORY/02/2017)

Niniejszym Polski Holding Obronny sp. z...

Nowe OfertySprzedaż

Sprzedaż majątku znajdującego się w Warszawie przy ul. Fort Wola 22

Polski Holding Obronny sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fort Wola 22...

Nowe OfertySprzedażWarszawa

Zaproszenie do składania ofert na zakup narzędzi kontrolno-pomiarowych w Warszawie

Polski Holding Obronny sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup narzędzi kontrolno-pomiarowych znajdujących...

SprzedażWarszawa

Sprzedaż majątku ruchomego po Zakładach Mechanicznych „PZL-Wola” SA w Warszawie

Polski Holding Obronny sp. z o.o. oferuje do sprzedaży majątek po byłych Zakładach Mechanicznych „PZL-Wola” SA w...
Warszawa