Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU POLSKIEGO HOLDINGU OBRONNEGO SP. Z O.O. 

Rada...
OGŁOSZENIAOgłoszenia spółki

Zaproszenie do składania ofert na roboty rozbiórkowe w Warszawie

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

ogłasza rozpoczęcie procedury zbierania ofert na wyłonienie wykonawcy w zakresie...
Ogłoszenia spółki

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza Polskiego 

Holdingu Obronnego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

ul. Fort...

OGŁOSZENIA

UWAGA zmiana adresu Polskiego Holdingu Obronnego

Polski Holding Obronny sp. z o.o. informuje, iż z dniem 19 września 2016 r. zmianie ulega adres...
Ogłoszenia spółki