Adres firmy

Polski Holding Obronny sp. z o.o.
ul. Fort Wola 22
01-258 Warszawa

tel: +48 22 311 25 12
fax: +48 22 311 26 42

NIP 527-010-45-39
KRS 0000027151
REGON 000031874